Wat is Ayurveda?

ganesha-ayurvedaAyurveda is een eeuwenoude Hindoeïstische gezondheidsleer die is ontstaan tussen de Indus en de Ganges, twee rivieren die in het Himalayagebied ontspringen. In ayurveda wordt uitgegaan van de totale gezondheid van lichaam en geest. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus dat "leven" of "levensprincipe" betekent, en het woord veda dat "wetenschap" of "kennis" betekent . Het refereert dus aan een kennissysteem. "Ayurveda" kan derhalve vertaald worden als "kennis of wetenschap van het leven".

Lichaam en geest worden als één gezien. Er is geen geestelijke gezondheid zonder lichamelijke gezondheid en andersom. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Het is een holistische zienswijze die de mens ook onlosmakelijk verbonden ziet met de natuur. De natuur, dus ook de mens, bestaat uit vijf elementen; ether (ruimte), lucht, vuur, water en aarde. Deze elementen zijn onderverdeeld in drie energiestromen; Vata, Pitta en Kapha, ook wel dosha’s genoemd. Voorwaarde voor een goede gezondheid en een evenwichtige heldere geest is evenwicht tussen de drie dosha’s. Als de drie dosha’s in balans zijn werken lichaam en geest zoals het hoort.

Mensen verschillen in aard een behoeften. Sommige mensen hebben veel slaap nodig, anderen slapen kort. De één houdt van uitdagingen, de ander heeft genoeg aan het oude vertrouwde. De één heeft het altijd koud de ander loopt het liefst in een t-shirt of het nu zomer of winter is etc.

Het individuele aangeboren evenwicht van de dosha’s Vata, Pitta en Kapha zorgen voor de verschillende kenmerken van ieder individu en bepaalt hoe we zijn, onze voorliefdes en onze afkeren.

Meestal overheersen er twee dosha’s. Ayurveda laat ons zien hoe we onze natuurlijke balans van de drie dosha’s  kunnen herkennen en laat ons dan ontdekken hoe we ze in balans kunnen houden. Door kennis te hebben van je eigen basisconstitutie ben je in staat om zelf veel te doen om zo goed mogelijk in balans te leven, je vitaal te voelen en gezond oud te worden.

Ayurveda is erop gericht om het natuurlijke evenwicht tussen de dosha’s te behouden of waar nodig te herstellen. Dit kan je realiseren door te leven overeenkomstig je dosha’s waarbij voeding, massage, meditatie en beweging een belangrijke rol spelen. Ayurveda is van oorsprong bedoeld als preventief systeem om ziekte bij het individu en de gemeenschap te voorkomen. Het doel  is om door kennis en ervaring je eigen dokter te zijn en preventief te handelen in relatie met jezelf en je omgeving.

Reactie plaatsen